Blingbring

Blingbring (version 0.2) bygger på innehållet i Brings Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser (1930). Ingångarna i Blingbring har försetts med motsvarande SALDO-ordbetydelser. I föreliggande version är ordbetydelselänkarna ibland flertydiga, något som kommer att åtgärdas i framtida versioner.

Som en konsekvens av SALDO-länkningen har ungefär 13.000 ingångar i Bring har tagits bort, antingen därför att de är föråldrade eller för att de utgör kompositionella sammansättningar.

Blingbring kan användas under licensen Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 International

CC BY