Digitala Bring

I början av 1990-talet efter att ha använt Bring under ett antal år för olika typer av semantisk analys, påbörjade Jens Allwood vid dåvarande institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet, ett samarbete med Samhall för digitalisering av Bring. Samhall skannade ordboken och efter en manuell korrektion av OCR-fel blev den första digitala versionen av Bring tillgänglig i form av en relationsdatabas och som textfiler.

Arbetet med den digitala versionen återupptogs 2011, då Språkbanken åtog sig att tillgängliggöra Bring under en öppen licens och att införliva den i sin integrerade lexikonresurs för svensk språkteknologi. Som en bieffekt av det arbetet (utfört av Lars Borin) har i storleksordningen 1000 kvarvarande OCR-fel kunnat korrigeras. Bring är nu delvis länkad till Språkbankens andra lexikonresurser via SALDO-ordbetydelse-ID:n. Denna länkning tillgängliggörs i form av en separat resurs, Blingbring, som är under fortsatt utveckling.

Den resurs som beskrivs på denna sida – Bring version 1.1 – utgör en komplett digital version av det ursprungliga innehållet i Brings Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser (1930), utan några förändringar eller tillägg, med undantag för att Bringklasserna har försetts med länkar till sina motsvarigheter i Rogets tesaurus. Bring kan användas under licensen Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 International

CC BY