Sven Casper Bring 1902

1902

Brings tesaurus

1930


Förordet till Sven Casper Brings Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser (1930)

Denna ordlista är en efterbildning av P. M. Rogets »Thesaurus of English Words and Phrases». En sådan ordlista kan betraktas som ett slags synonymlexikon. Men i varje begreppsklass sammanföras icke blott egentliga synonymer, utan ord av alla slag, vilka utgöra det huvudsakligaste ordförråd, som plägar komma till användning vid tal om sådana ämnen, som kunna hänföras under klassbegreppet, fattat i vidsträckt bemärkelse.

Vad Rogets klassificeringssystem angår, kan det ligga nära att ifrågasätta både sammanslagning och uppdelning av åtskilliga klasser. Men denna klassificering synes hava vunnit hävd genom många upplagor av Rogets verk och genom tyska efterbildningar därav. Det torde även få anses såsom en fördel att i dylika ordlistor använda samma klassificering i olika språk.

Uppsala i September 1930.

S. C. Bring