Dalin: Then Swänska Argus 1732-1734 innehåller bilder och manuella transkriptioner av Then Swänska Argus av Olof von Dalin, Stockholm, 1732–1734.

Resursen, automatiskt annoterad med morfologisk och syntaktisk information, finns också tillgänglig i Korp och kan laddas ner här.