Databasen är uppbyggd utifrån den tryckta ordboken:
Dalin, Anders Fredrik Ordbok Öfver svenska språket. Vol I-II. (Stockholm 1850-1853).
Resursen har utvecklats vid Språkbanken, Göteborgs universitet. Sökbara kategorier:

Dalins ordbok omfattas inte längre av upphovsrättbestämmelserna, då författaren varit död i mer än 70 år (Anders Fredrik Dalin 1806-1873).

Ordboken har kodats in manuellt vid Språkbanken, Göteborgs universitet. Det inkodade materialet har inte genomgått kontrolläsning.