Dalin, Anders Fredrik Ordbok Öfver svenska språket. Vol I-II. (Stockholm 1850-1853) är en ordbok digitaliserad vid Språkbanken. Vi har utvecklat en morfologi, ett fullformslexikon, för Dalins ordbok, som en del i SweFN++.