Korpusen består av ett antal artiklar ur Dagens Nyheter som insamlades under fjortondagars­perioder i februari, maj, augusti och november 1987. Materialet omfattar c:a 4,3 miljoner löpande ord och levererades som magnetband. Syftet var att komplettera föregångarna Press 65 och Press 76 efter ytterligare ett elvaårsintervall. (Den tekniska utvecklingen möjliggjorde småningom tätare insamlingar, varför elvaårsintervallen frångicks.)

I konkordansen identifieras raderna med en fembokstavsförkortning, av vilken de två första bokstäverna anger tidningen och de tre senare avdelning, enligt tidningens egen klassifikation: sålunda DnSPO (Dagens Nyheter, sportsidorna). De c:a tjugo avdelningarna, med förklaringar, finns listade nedan i en för modernare (fr. -87) tidningsmaterial gemensam förteckning.

Jerker Järborg