Den skyddade delen av DReaM-korpusen — som är skyddad på grund av upphovsrättsliga hänsynstaganden — består av tusentals flerspråkiga digitala dokument som beskriver världens språk. Dokumenten är berikade med metadata och språkteknologiska analyser. För mer information hänvisar vi till publikationen som anges nedan, som även utgör samlingens standardreferens.

Det finns också en öppet tillgänglig del av korpusen som kan hittas här.

Standard reference:
{publication 295338}