{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Åbo Underrättelser (www.abounderrattelser.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Åbotrakten. Tidningen grundades 1824 och utkommer fem dagar i veckan.