{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Samlingen innehåller barnlitteratur utgiven av förlagen Fontana Media, Författarnas andelslag, Förlaget Scriptum, Skattkistan samt av Staden Jakobstad. Författarna till verken är finlandssvenska. Observera att samlingen är liten och att den främst innehåller verk som är utgivna under 2005-2012.

Dessa verk ingår i samlingen: