{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Samlingen med bloggtexter i det finlandssvenska materialet består av samtliga texter från den angivna tiden ur ett urval bloggar. Ämnesvalet i bloggarna är varierande, bland annat sport, matlagning och bakning, livsstil, litteratur samt inredning. Bloggskribenterna är finlandssvenska.

Dessa bloggar ingår i samlingen: