{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Borgåbladet (www.bbl.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Borgå med omnejd. Tidningen grundades 1860 och utkommer fem dagar i veckan.