{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Bullen (http://www.karen.abo.fi/index.php?u[2]=0&u[3]=70) var Åbo Akademis Studentkårs informationsbulletin och innehöll information som var till nytta för studentkårens medlemmar. Tidskriften slutade publiceras år 2012.