{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Nyhetsbyrån FNB (http://www.stt.fi/sv) är Finlands ledande nyhets- och bildbyrå.