{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Forum för ekonomi och teknik (http://www.forummag.fi) är Finlands enda svenskspråkiga affärsmagasin och ger sina läsare information om näringsliv, ledarskap och teknologi. Tidskriften grundades 1967 och utkommer med elva nummer per år.