{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Hankeiten (http://www.shsweb.fi/shs/arkiv/hankeiten1) är Svenska Handelshögskolans Studentkårs tidskrift. Tidskriften delas ut fyra gånger per år.