{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Tidningen Hanken (http://www.hanken.fi/public/alumntidning) är Svenska handelshögskolans alumntidning.