{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Materialet i samlingen består av informationstidningar som ges ut av kommuner och städer. En del av texterna är ursprungligen skrivna på finska och översatta till svenska av kommunen eller staden i fråga.

Följande informationstidningar ingår i samlingen:

Espoo Esbo, 2011-2013 Infobladet (Saltvik), 2008-2013 Infotidningen Morjens (Lovisa), 2010-2013 KorsnäsNytt, 2009-2013 Kvartti (Helsingfors), 2004-2013 Magasin Isla (Kimitoön), 2012 Nyt (Pargas), 2009-2013 Närpes info, 2010-2013 Vanda Nytt, 2010-2013 Vasa stads informationstidning, 2001-2013