{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Jakobstads Tidning var en lokal dagstidning i Österbotten som gavs ut under perioden 1898–2008. Tidningen fusionerades med Österbottningen 2008 och den nya tidningen fick namnet Österbottens Tidning.