{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

JFT (http://jff.fi/index.asp?page=5) publiceras av Juridiska Föreningen i Finland r.f. Tidskriften är Nordens äldsta utkommande rättsvetenskapliga tidskrift, grundad 1865. JFT utkommer med sex nummer per år.