{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Källan (www.sls.fi/kallan) är Svenska litteratursällskapet i Finlands medlems- och informationstidskrift. Tidskriften utkommer med två nummer per år och varje nummer har ett givet tema.