{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Meddelanden från Åbo Akademi (www.abo.fi/meddelanden) är Åbo Akademis vetenskapliga tidning för extern och intern information. Tidskriften utkommer med nio nummer per år. Artiklarna som finns Korp är skrivna av redaktörerna Peter Sandström och Michael Karlsson.