{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Samlingen består av material som är utgivet av städer, kommuner och offentliga myndigheter under tidsperioden1990-2000. En del av texterna är ursprungligen skrivna på finska och översatta till svenska av myndigheten i fråga.

Dessa texter ingår i samlingen:

Anvisningar för genomförande gemensam elevansökan 1993 Budget år 2000, 1999 (Mariehamns stad) Budgeten 1993 - Personalplan - Utbildningsplan - ADB utvecklingsplan 1993 (YLE, Svenska enheten) De allmänna bibliotekens verksamhet år 1991 i det svenskspråkiga inspektionsdistriktet i Nylands län, Vasa samt Åbo och Björneborgs län (Länsstyrelsen i Nylands län) Elevernas språkkunskaper. Kartläggning av språksituationen i det svenskspråkiga inspektionsdistriktet våren 1990 (Länsstyrelsen i Nylands län) Formal report from kyrkorådet ('church council') (Sjundeå församling) Formal reports (Sw. 'utlåtande') (Svenska Finlands folkting) Förslag till plan för utveckling av utbildningen under åren 1991-1996 (Länsstyrelsen i Nylands län) Gemensam elevansökan i Nylands län (Länsstyrelsen i Nylands län) Grunderna för grundskolans läroplan (Utbildningsstyrelsen) Grunderna för gymnasiets läroplan (Utbildningsstyrelsen) Medborgar- och arbetarinstituten samt folkhögskolorna i Nylands län. Verksamheten arbetsåret 1991-92 (Länsstyrelsen i Nylands län) Modersmålsinriktad finska för grundskolans högstadium. Förslag till mål och innehåll i detalj (Utbildningsstyrelsen) Professional letters (administration in a parish) Promemoria av arbetsgruppen för svensk juristutbildning Promemoria av arbetsgruppen för den svenska läkarutbildningen 1990 (Undervisningsministeriet) Sample circulars (YLE, Svenska enheten) Sample minutes (YLE, Svenska enheten) Utan studieplats 1991 - och vad hände sedan? Gemensam elevansökan 1992 (Länsstyrelsen i Nylands län) Utvecklingen av den svenskspråkiga vuxenutbildningen i Nylands län. Plan för åren 1989-1994 (Länsstyrelsen i Nylands län) Verksamhetsberättelse 1999, 2000 (Mariehamns stad) Årsberättelse 1998, 1999 (Mariehamns stad)