{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Nya Argus (www.kolumbus.fi/nya.argus/) är en tidskrift som bevakar kultur, samhälle och debatt. Tidskriften grundades 1907 och utkommer med minst tio nummer per år.