{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Östra Nyland (www.ostnyland.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Östra Nyland. Tidningen grundades 1881 och utkommer tre dagar i veckan.