{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Pargas Kungörelser (www.pku.fi) är en regional tvåspråkig (svenska och finska) tidning med spridning i Pargas med omnejd. I Korp är endast den svenskspråkiga delen av tidningen med. Tidningen har publicerats sedan 1912 och utkommer en gång i veckan.