{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Samlingen innehåller sakprosa utgiven av förlagen Artos förlag, Fontana Media, Förlaget Scriptum, Gidlunds förlag, Svenska litteratursällskapet i Finland, Söderströms förlag, Tankesmedjan Magma samt av Åbo Akademi. Författarna till verken är finlandssvenska.

Dessa verk ingår i samlingen: