{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Samlingen innehåller skönlitteratur utgiven av förlagen Fontana Media, Förlaget Scriptum, Schildts och Söderströms förlag samt av Söderströms förlag. Författarna till verken är finlandssvenska.

Dessa verk ingår i samlingen: