{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Studentbladet (www.stbl.fi) är en tidskrift som bevakar samtliga svenskspråkiga studieorter på fastlandet i Finland. Tidskriften grundades 1911 och utkommer nio gånger om året.