{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Svenskbygden (www.sfv.fi/publikationer/svenskbygden/) är Svenska Folkskolans Vänners medlemstidning. Tidskriften innehåller artiklar som berör allt från utbildning och aktuella samhällsfrågor till kultur och litteratur. Tidskriften grundades 1922 och utkommer med fem nummer om året.