{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Syd-Österbotten (www.sydin.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Österbotten. Tidningen grundades 1903 och utkommer tre dagar i veckan.