{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Uppslagsverket Finland (www.uppslagsverket.fi) är ett svenskspråkigt uppslagsverk med fokus på Finland och då särskilt det finlandssvenska. Första upplagan utkom 1982-1985 och den andra 2003-2007. Det är den andra upplagan som är med i Korp.