{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Vasabladet (www.vasabladet.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Österbotten. Tidningen grundades 1856 och utkommer sju dagar i veckan.