{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Västra Nyland (www.vastranyland.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Västra Nyland. Tidningen har grundades 1881 och utkommer fem dagar i veckan.