Ordsynonymi/orddefinitionsdata för utvärdering av språkteknologiska system för svenska.

782 ordförståelsefrågor (~synonymi/definition) ur Högskoleprovet 2006--2020. Anpassade från högskoleprovet av Lars Borin 2015 (2006--2014), samt Yvonne Adesam 2020 (2015--2020).

Licens: Creative Commons CC-BY 4.0 International (hänvisa till Språkbanken, Göteborgs universitet).

-------------------------------------------------------

Swedish word synonymy/definition gold standard data for evaluation of language technology systems.

782 vocabulary test items (~synonymy/definition) from the Swedish Scholastic Aptitude Test 2006--2020. Adapted from the Swedish Scholastic Aptitude Test by Lars Borin 2015 (2006--2014), and Yvonne Adesam 2020 (2015--2020).

License: Creative Commons CC-BY 4.0 International (please refer to Språkbanken, University of Gothenburg, Sweden).