Svenska ord (LEXIN) har tidigare publicerats i bokform av Skolverket, inom ramen för LEXIN-serien (Lexikon för invandrare). Ordboken har utarbetats i första hand för att tjäna som svenskt underlag för tvåspråkiga lexikon med svenska som utgångspunkt. Därutöver tjänar den i praktiken som en enspråkig svensk ordbok, Svenska ord.

I sökverktyget Karp finns den fjärde utgåvan tillgänglig, medan den andra utgåvan fortfarande finns tillgänglig för begränsad nedladdning (se nedan).

Första, andra och fjärde utgåvan utarbetades till stor del vid Institutionen för svenska språket. För kommentarer kring ordbokstexten för de första versionerna (särskilt Inledning som beskriver ordurval, källor, ordbokskategorier m.m.), se den tryckta versionen av Svenska ord, andra upplagan.

Sök i Svenska ord, Lexin, andra utgåvan.

Resursen är nedladdningsbar med begränsad åtkomst. Materialet är uppbyggt utifrån vissa grundresurser. Ägarna till dessa ställer villkor på Språkbankens handhavande och förmedlande av dessa resurser. Ett av villkoren är att distributionen inte får ske på ett sådant sätt materialen kan användas kommersiellt. Tillgängligheten inskränks därför till forskare inom allmänna utbildningsväsendet. Mer specifikt finns vissa universitet och högskolor "med på listan". För alla andra URL:er är nedladdningsfunktionen på nedanstående sida spärrad. Om du anser att du eller din institution borde ha tillgång till materialen - kontakta Språkbankens föreståndare Lars Borin (sb-info snabel-a svenska . gu . se).

Nedanstående material är endast tillgängliga för personer med anknytning till universitet eller högskolor. Materialen är endast tillgängliga under de villkor som beskrivs i bifogade licenser. All tidsbegränsning i respektive materials licensvillkor är fr.o.m 4 november 2004 ogiltig, licensen är fr.o.m. detta datum permanent. Denna förändring gäller materialen som sådana och alltså såväl tidigare som kommande nedladdningar av materialen.

Ladda ner Svenska ord/LEXIN andra utgåvan
Storlek: C:a 20 000 uppslagsord
Format: XML
Dokumentation: se webbversionen av LEXIN - Svenska ord. (Endast tillgänglig för domäner inom universitet och högskolor.)