Materialet i ORDAT-korpusen utgörs av 25 årgångar av Svenska Dagbladets årsbok, nämligen årgångarna 1923-45, 1948 och 1958. Vissa partier, särskilt finstilta partier, är dock inte med. Totalt innehåller korpusen ca 1,5 miljoner ord.

Årsböckerna innehåller översikter över det gångna årets händelser, uppdelade på olika ämnesområden. De ger en ganska bred ämnesmässig täckning. Korpusen ger därför troligen - även om den är ganska liten ­ en hygglig bild av svensk sakprosa under 1900-talets förra hälft.