Det textmaterial som här går under namnet Parole är insamlat inom ramen för EU-projektet PAROLE (avslutat 1997 och inriktat på att bygga upp ett europeiskt nätverk av språkliga resurser). Textmaterialet är morfosyntaktiskt annoterat och omfattar ca 19 miljoner löpande ord (beroende på vad man räknar som ord).

Resursen är nedladdningsbar med begränsad åtkomst. Materialet är uppbyggt utifrån vissa grundresurser. Ägarna till dessa ställer villkor på Språkbankens handhavande och förmedlande av dessa resurser. Ett av villkoren är att distributionen inte får ske på ett sådant sätt materialen kan användas kommersiellt. Tillgängligheten inskränks därför till forskare inom allmänna utbildningsväsendet. Mer specifikt finns vissa universitet och högskolor "med på listan". För alla andra URL:er är nedladdningsfunktionen på nedanstående sida spärrad. Om du anser att du eller din institution borde ha tillgång till materialen - kontakta Språkbankens föreståndare Lars Borin (sb-info snabel-a svenska . gu . se).

Nedanstående material är endast tillgängliga för personer med anknytning till universitet eller högskolor. Materialen är endast tillgängliga under de villkor som beskrivs i bifogade licenser. All tidsbegränsning i respektive materials licensvillkor är fr.o.m 4 november 2004 ogiltig, licensen är fr.o.m. detta datum permanent. Denna förändring gäller materialen som sådana och alltså såväl tidigare som kommande nedladdningar av materialen.


Ladda ner PAROLE-korpusen
Storlek: C:a 19 milj. graford
Format: Tabulerad textfil
Dokumentation: se webbversionen av PAROLE-korpusen