Parole+ är en automatiskt utökad version av PAROLE syntaxdata för svenska, utarbetad vid Språkbanken. Den bygger på data från LE PAROLE-projektet, dokumenterat på hemsidan för PAROLE SIMPLE (http://www.ub.edu/gilcub/SIMPLE/simple.html). Den ursprungliga syntaktiska informationen i PAROLE har automatiskt kopplats till ordbetydelser i SALDO, som även ger morfologisk information.

Dokumentet i LMF-format uppdateras kontinuerligt. De syntaktiska koderna har ändrats för att göra datan mer tillgänglig. Se mappningsdokumentet för mer information.