Korpusen består av tidningsartiklar insamlade under följande veckor

Ingående tidningar är Arbetet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Arbetet och Sydsvenskan saknas dock från den fjärde perioden.

Vi tackar tidningarna som hela tiden bemött oss mycket vänligt och som, trots det extraarbete som våra önskemål medfört för dem, inte tvekat att ställa upp.

Göteborg i mars 1997.

{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/press_avd_swe.html}