Korpusen består av tidningsartiklar insamlade under följande veckor

Ingående tidningar är Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet.

Vi tackar som vanligt de deltagande tidningarna som - som vanligt - bemött oss mycket vänligt och som, trots det extraarbete som våra önskemål medfört för dem, inte tvekat att ställa upp.

Göteborg i mars 1997.

{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/press_avd_swe.html}