En statisk datamängd bestående av alla riksdagens anföranden från och med riksmötet 1993/94 till och med riksmötet 2017/2018. Vissa förbättringar av källdatan har gjorts; för mer information, se Anföranden: Annotated and Augmented Parliamentary Debates from Sweden.