Språkbanken har genom samarbete med Textalk AB, Mölndal erhållit ett antal optiskt inlästa äldre svenska romaner. Texterna är stavningskontrollerade med hjälp av ett vid Språkbanken utvecklat system och därefter manuellt korrigerade av Textalk AB.

Korpusen består av följande verk:

Almqvist, Carl Jonas Love:

Andersson, Dan:

Benedictsson, Victoria:

Bergman, Hjalmar:

Boye, Karin:

Bremer, Fredrika

Carlén, Emile:

von Heidenstam, Verner:

Koch, Martin:

von Krusenstjerna, Agnes:

Lagerlöf, Selma:

Nordström, Ludvig:

Rydberg, Viktor:

Söderberg, Hjalmar: