SALDO

Lars Borin, Markus Forsberg och Lennart Lönngren

Ladda om sidan för nytt slumpmässigt ord.

Följ utvecklingen via RSS.

Introduktion

SALDO (Svenskt associationslexikon 2) är en omfattande elektronisk lexikonresurs för modernt svenskt skriftspråk. Den är avsedd för användning i språkteknologisk forskning och utveckling av språkteknologiska applikationer. Den avviker därför från vad man förväntar sig att finna i traditionella lexikon avsedda för mänskligt bruk. Lexikonet är inte normativt, utan är tänkt att vara maximalt deskriptivt. Dessutom distribueras SALDO i ett format som är avsett för användning som en komponent i datorprogram. SALDO bygger på Svenskt associationslexikon (SAL), ett semantiskt lexikon för svenska. Man kan betrakta SALDO som baslexikonresursen i en svensk BLARK (Basic LAnguage Resource Kit).

SALDO omfattar idag (i) ett semantiskt lexikon, som är en sorts lexikalt-semantiskt nätverk, (ii) ett morfologiskt lexikon, som innehåller fullständig information om ordklass och böjningsmönster för alla ingångar, samt (iii) en datormorfologisk beskrivning, definierad med verktyget Funktionell Morfologi (FM). Alla delar är tillgängliga med en Creative Commons Erkännande-licens (CC-BY). SALDO kan laddas ned både i de släppta versionerna och i en utvecklingsversion. Det finns även tillgängligt genom fyra webbtjänster: en inkrementell tjänst för fullformsuppslagning, ett böjningsverktyg, en sammansättningsanalysator, samt en experimentell semantisk visualisering. Webbtjänsterna uppdateras dagligen med den senaste utvecklingsversionen av SALDO.

Nedladdning

SALDO tillhandahålls under licensen
Creative Commons BY

Publikationer

2013

{publication 188604}

2009

{publication 102212}

2008

{publication 72504}

L. Borin, M. Forsberg, L. Lönngren. SALDO 1.0 (Svenskt associationslexikon version 2). Språkbanken, Göteborgs universitet, 2008-05-07
Download: saldo_1.0.pdf

2005

{publication 33865}