Vänligen använd följande artikel som referens för lexikonet:
Nusko, Bianka and Tahmasebi, Nina and Mogren, Olof. 2016. Building a Sentiment Lexicon for Swedish