Lexikonet består av K.F. Söderwalls Ordbok Öfver svenska medeltids-språket. Supplement. Vol IV—V. (Lund 1953—1973), med ca 21.000 uppslagsord.

Ordboken har kodats in manuellt vid Språkbanken, Göteborgs universitet. Uppslagsorden och övriga delar av ordboksartiklarna är inte kontrollästa efter inkodningen.