Lexikonet består av K.F. Söderwalls Ordbok Öfver svenska medeltids-språket. Vol I-III. (Lund 1884—1918), med ca 23.000 uppslagsord.

Ordboken har kodats in manuellt vid Språkbanken, Göteborgs universitet. Uppslagsorden är kontrollästa efter inkodningen, doch inte övriga delar av ordboksartiklarna.