August Strindbergs brev sammanställdes av Kerstin Dahlbäck. De omfattar samtliga tryckta och otryckta brev som var tillgängliga 1 augusti 1991. Materialet är att betrakta som ett arbetsmaterial, då det ännu inte är tillfredsställande kontrollerat (korrekturfel kan inte uteslutas, de brev som kodats in direkt från handskrivet manuskript kan rymma feltolkningar och bör korrigeras, felaktigheter hos Eklund har visserligen rättats men en systematisk genomgång har inte företagits). Vidare har breven från de sista åren preliminära beteckningar och skall omnumreras i överensstämmelse med delarna XVII-XX i utgåvan av Augusts Strindbergs brev.