August Strindbergs romaner och dramer har utgivits som Nationalupplagan av August Strindbergs samlade verk av Stockholms universitet och Norstedts.

Materialet i databaserna är ej korrekturläst av utgivarna, smärre felaktigheter och avvikelser från de tryckta volymerna kan därför förekomma. För mer information om utgivningen av Samlade Verk, se Strindbergsprojektets hemsida. Se även frekvens- och ordförklaringssökning.