STORSUC är ett bonusmaterial som distribueras med SUC2.0 (se nedan). Materialet är inte formellt en del av SUC och följer inte korpusformatet. Det har inte annoterats, utan bara delats in i paragraf-liknande enheter. STORSUC är inte balanserat.